Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS)


 Dit Landelijk registratiesysteem is ontwikkeld door en voor gecertificeerde controleurs sportvisserij om op een eenvoudige  wijze de controle (veld) gegevens te vast te leggen. Registratie is mogelijk op thuis op uw de PC, laptop of tablet.  

Eenvoudiger is het om de controle(veld)gegevens direct in het veld vast te leggen met uw Smart Phone. Voordeel is dat u de controle gegevens direct beschikbaar stelt en deelt met alle leden van uw controleteam. Het RCS is in het voorjaar van 2018 optimaal geschikt gemaakt voor mobiel gebruik! Inloggen ook via www.controlesportvisserij.nl

Het RCS geeft u als controleur en secretaris de mogelijkheid om overzichten van de geregistreerde controlerondes van het  controleteam van de vereniging of federatie te maken. Onder het submenu "overzicht controles" zijn diverse selectiemogelijkheden toe te passen en deze te exporteren voor verdere bewerking. Zo is het mogelijk om per viswater overzichten te maken van bijvoorbeeld het aantal gecontroleerde sportvissers, aantal vissers met overtredingen, de soort overtredingen  en andere bevindingen aan de waterkant.

Meer informatie over RCS en het gebruik, treft u aan in de "handleiding gebruik RCS". Deze is na inloggen te downloaden van deze pagina. Meer informatie over de Cursus controle visdocumenten, het controleteam en gebruik RCS treft u aan onder de link:  http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/controle/

Heeft u als secretaris nog geen gebruikersnaam, vraag deze dan aan bij de Helpdesk van het RCS (controleur@sportvisserijnederland.nl). 

Indien u als gebruiker uw wachtwoord bent vergeten, dan kunt u deze opvragen door uw gebruikersnaam -dit is het laatste nummerblok (vaak beginnend met de letter P) van het registratienummer op de controleurpas- in te vullen in het inlogveld "GEBRUIKERSNAAM" en vervolgens de knop ”WACHTWOORDHERSTEL” aan te klikken. 

Uw wachtwoord ontvangt u dan op uw persoonlijk e-mailadres. Voor het toezenden van deze gegevens is een correct e-mailadres van u bij Sportvisserij Nederland noodzakelijk!